USLOVI KORIŠĆENJA

 

 

Poštovani potrošači,

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe shop.zlatiborac.com veb-sajta. Korišćenjem našeg veb-sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

Kompanija Zlatiborac d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

  1. Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu shop.zlatiborac.com i svim njegovim sadržajima.
  2. Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti.
  3. Kupac je pravno lice koje kupuje proizvod radi obavljanja profesionalne delatnosti.
  4. Prodavac u konkretnom slučaju je kompanija Zlatiborac d.o.o.

Kompanija Zlatiborac d.o.o. na veb-sajtu objavljuje sadržaje u dobroj nameri. Sve sadržaje na veb-sajtu shop.zlatiborac.com koristite isključivo na vlastitu odgovornost i kompanija Zlatiborac d.o.o. se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Sadržaji objavljeni na veb-sajtu shop.zlatiborac.com su vlasništvo kompanije Zlatiborac d.o.o. i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Sadržaj prikazan na ovom veb-sajtu, kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl.), tekstovi, logotipi, audio-zapisi, video-zapisi su vlasništvo kompanije Zlatiborac d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog veb-sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom veb-sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Srdačno,

„Zlatiborac“ d.o.o.

Zlatiborac d.o.o. Beograd © 2020. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.